Nieuws Praktijkwerking

Alle nuttige documenten (draaiboek triageposten, teleconsult, gebruik persoonlijk beschermingsmateriaal ...) vind je terug onder het tabblad 'Praktijkwerking' - 'Praktijkondersteunende documenten'.

In opdracht van de Vlaamse overheid zijn SEL en LMN druk bezig met het verzamelen van alle gegevens van zorgaanbieders en zorgverstrekkers voor de sociale kaart.

Enige tijd geleden werd u uitgenodig om deel te nemen aan een eindwerkonderzoek omtrent kennis van huisartsen over de gevolgend van gehoorverlies.

In bijlage kunt u de reusltaten van dit onderzoek, de discussie en de conclusie vinden.

HABO werkt aan een project om ondersteuning te bieden bij uw praktijkpermanentie in acute noodsituaties. Daarom is de kring op zoek naar artsen die interesse hebben om als vervangarts in te vallen.