vanaf februari 2019: Van weekwacht? Gaan slapen met pen en papier

Vanaf 05/02/19 wijzigde de manier waarop de oproepen tijdens de huisartsenwachtdienst verwerkt worden.

De Huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen stapt over van de alarmterminal in Ieper (buiten werking) naar de Federale 1733 terminal.

Gevolgen:

-          geïntegreerd triëren van zowel de noodoproepen 112 als 1733

-          het XML bericht bevat meer gedetailleerde informatie over de noodoproep

Nieuw: Dringend huisbezoek

= een belangrijke overgang tussen de dringende hulpverlening en de eerstelijnszorg

-          De patiënt moet binnen het uur gezien worden.

-          De arts oordeelt zelf of dit haalbaar is of rekbaar is.

Indien de patiënt niet binnen het uur gezien kan worden, moet de arts (ev via het onthaal) dat laten weten aan 1733 zodat zij een ambulance kunnen sturen waardoor de patiënt in het ziekenhuis terecht komt.

 

Concreet voor de weekwachten:

-          De arts wordt opgebeld vóór aanvang wachtdienst

-          Bij oproep:

* oproepcentrale belt de gegevens door naar de arts -> de arts moet de gegevens zelf noteren!

* oproepgegevens staan klaar in mediris op naam wachtarts

* U krijgt geen SMS of e-mail meer (GDPR!)