resultaten bevraging: communicatie en omgang met dove patiënten

Enige tijd geleden werd u via de nieuwsbrief uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek.

Hierbij vindt u de resultaten van dit onderzoek