desocialekaart.be: overzicht van zorgaanbieders en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel

In opdracht van de Vlaamse overheid zijn SEL en LMN druk bezig met het verzamelen van alle gegevens van zorgaanbieders en zorgverstrekkers voor de sociale kaart.

Deze heeft als hoofdbedoeling de burger te informeren over het zorgaanbod. De sociale kaart moet een instrument zijn dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de zorgvraag van de burger/cliënt. Bovendien kan de sociale kaart dan dienst doen als handig doorverwijsinstrument tussen zorgaanbieders. Huisartsen hebben ook hun plaats in deze databank.

Om u elk apart deze opdracht te besparen zal LMN alle relevante gegevens van de huisartsen uit de HABO- regio opladen in de sociale kaart. De kring zal deze gegevens, volledig conform de GDPR wetgeving, delen voor de verwerking. Op donderdag 29 augustus worden alle gegevens dan gepubliceerd.

Wie hier bezwaar tegen heeft kan dit melden aan Alice@Habovzw.be

Wie graag wil zien welke gegevens verwerkt worden en hoe, kan steeds contact opnemen met Kaatje@zorgtrajectboh.be

Ontdek de databank