april 2017

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft onlangs een nieuw vormingsaanbod gelanceerd.

Betreft vooruitgang masterproef : Agressie tegen de huisarts in Vlaanderen

Wij zijn studenten uit de vierde master geneeskunde aan de KU Leuven die de richting huisartsgeneeskunde volgen.

Help mee het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht te brengen!

Ik ben Lara Ryckaert, een masterstudente in de Criminologische wetenschappen aan de UGent. In het kader van mijn masterproef peil ik naar de rol van art.

Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) is een initiatief van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen.