januari 2017

Het lokaal Dienstencentrum de Garve is op zoek naar een arts die in het voorjaar van 2017 een infosessie(+- anderhalf uur) kan geven over onderstaande onderwerpen:

 

 

Afstuderende artsen zijn zelden voldoende opgeleid in palliatieve zorg. Zij komen meestal pas na
enkele jaren in aanraking met palliatieve situaties maar moeten dan kennis vergaren in een erg
versnipperd opleidingslandschap.

Mijn naam is Jelka Arnould en ik ben derdejaarsstudente voedings-en dieetkunde aan de Erasmushogeschool te Jette.

Geachte collega,

In het kader van een masterproef tot het bekomen van de graad master in de huisartsgeneeskunde willen we graag onderzoek doen naar de ondersteuning door de huisarts van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS).

De laatste jaren is er binnen de geestelijke gezondheidszorg in België in sterke mate een beweging van vermaatschappelijking van zorg, ook aan personen met een langdurige en complexe psychiatrische problematiek.

Graag breng ik jullie op de hoogte van het feit dat de aanvragen voor personen met een handicap niet langer via de papieren weg gebeuren.

Huisartsenprakijk De Bron te Oostkamp (4 artsen) is op zoek naar een collega (m/v) om in te springen tijdens bevallingsverlof van 1 van de artsen (ongeveer 3,5/5, in overleg).

Mijn naam is Stephanie De Wever en ik ben student in de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen. 

Sinds februari 2016 is er in enkele Europese landen een toename van hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Zie ook de berichtgeving op de website van ECDC hierover:

Geachte Dokter, Beste Collega,

 

 

In het kader van mijn master na master in huisartsgeneeskunde zou ik mijn project willen voorstellen.

 

We melden  u graag de beschikbaarheid van een verslag op Health Care Academy   van het Symposium ‘Critical Care Issues’ dat op 22 oktober plaatsvond.

Hierbij bezorgen wij de contactgegevens van het diabetesteam voor kinderen en adolescenten.

In bijlage vindt u het programma van het hematologisch symposium 2017 van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende op zaterdag 11 maart.