augustus 2016

Gelieve kennis te nemen van de omzendbrief  van het FAGG (zie bijlage) met betrekking tot het voorschrijven van verdovende middelen.

 

In bijlage kan u het gepubliceerd artikel van collega Nele Augustijns over “safe incident reporting in out-of-hours primary care” gebaseerd op de resultaten van gehouden enquêtes bij de wachtpostmanagers en bij artsen en personeel in 2 wachtposten