augustus 2015

Geachte,

 

ik ben algemeen geneesheer; ingeschreven in de Brugse orde van geneesheren.

Wanneer de diagnose diabetes met de patiënt besproken wordt, is het van belang eveneens het aangepast rijbewijs te bespreken.

De Belgische gezondheidsautoriteiten volgen de evolutie van de besmettingen met het MERS-Coronavirus en het Ebola-virus verder op en wensen u via deze brief op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

Op donderdag 15 oktober 2015 organiseert de Epilepsie Liga, afd West-Vlaanderen, het symposium "Medische en maatschappelijke aspecten van refractaire epilepsie" voor (huis)artsen en specialisten.

Geachte collega

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op het
5de live case cardiologie symposium.

 

Op donderdag 24 september, in de namiddag, stelt Eetexpert een draaiboek voor rond beweging bij kinderen met overgewicht.

Op donderdag 26 november 2015 gaat in Brugge de studiedag  ‘Zin in het leven – depressie en levenseinde bij ouderen’ door. Zie de vooraankondiging in bijlage onderaan.