december 2014

Ik ben Kyra Van Lent en zit in mijn laatste jaar tandheelkunde aan de KULeuven.

GTB staat in voor gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap.

Open de vacature hieronder.

Sinds juli 2014 hebt U als huisarts de mogelijkheid om nieuwe diensten, verleend door het netwerk MyCarenet, te gebruiken.

Deze diensten laten U toe om de administratie van het GMD van uw patiënten online te regelen.