oktober 2014

Geachte dokter,

Er werden een aantal verschillen vastgesteld tussen de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en de procedure van de gezondheidsautoriteiten. In bijlage vindt u een aangepaste versie.