juli 2014

Brief aan de huisartsen van de regio

Geachte Collega,

Op 3 juli bezorgde de gerechtsdeurwaarder het Proces Verbaal met de vaststelling van de stemming door de wachtartsen over het wachtplan HABO (zie 'Documenten' voor meer info).

Op 10 juni ontving de huisartsenkring van het OCMW Brugge een uitnodiging om mee te werken aan de oprichting van een stadsgezondheidscentrum / WGC.
De stuurgroep van het WGC kwam op 26 juni samen.

Voor de Algemene Vergadering van Domus Medica worden nog kandidaten uit de regio gezocht.  Cfr onder voor de brief aan de leden van DM.

De huisartsenkring vroeg tijdens de jaarlijkse meeting (15/05) aan het AZ Sint-Jan of het mogelijk is om de artsen via SMS te herinneren aan de colloquia, symposia of flashavonden waarvoor zij zich inschreven.