juni 2014

Geachte collega,

Om de kwaliteit van de dienstverlening te actualiseren bestelde Kind en Gezin in 2010 een onderzoek naar :

De folders en affiches voor de griepvaccinatiecampagne 2014 kunnen aangevraagd worden (voor 30 augustus) !

Op zaterdag 14 juni vierde de Artsenorganisatie Noord West-Vlaanderen / KGBN-HABO haar 100-jarig bestaan met een zeer geslaagde academische zitting in het Provinciaal Hof.

In het najaar 2013 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad de aanbevelingen voor vaccinatie van prematuur geboren kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht.