maart 2014

U ontving eind februari een pakket van Domus Medica met de vernieuwde versie van de gezondheidsgids die het mogelijk maakt  om een persoonlijk preventieplan op te maken voor uw volwassen patiënten dat beantwoordt aan de vereisten van het GMD+.

Talk Blue Vlaanderen is een nieuwe en unieke patiëntenvereniging voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun naasten: Deze vereniging, die in december 2013 werd opgericht, wil het lotgenotencontact aanmoedigen via de organisatie van het darmhalfr