Talk Blue Vlaanderen

Talk Blue Vlaanderen is een nieuwe en unieke patiëntenvereniging voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun naasten: Deze vereniging, die in december 2013 werd opgericht, wil het lotgenotencontact aanmoedigen via de organisatie van het darmhalfrond en via voordrachten tijdens symposia en in hogescholen voor verpleegkunde.

Via de huisartsen wil de vereniging zich kenbaar maken aan andere mensen d.m.v. posters en flyers in de wachtzaal.

Mocht u interesse hebben om flyers en posters te ontvangen, kunt u deze via een mail naar talkbluevlaanderen@gmail.com bestellen. Bestellen kan ook telefonisch via het nummer 0471 42 45 75.