Resultaten eindwerkonderzoek: slechthorenden in de huisartsenpraktijk

Enige tijd geleden werd u uitgenodig om deel te nemen aan een eindwerkonderzoek omtrent kennis van huisartsen over de gevolgend van gehoorverlies.

In bijlage kunt u de reusltaten van dit onderzoek, de discussie en de conclusie vinden.

Aangezien dit om een onderzoek gaat in het kader van een verkorte bachelor, is de uitwerking eerder beperkt.

(door Charlotte Debackere, studente audiologie na logopedie)