Mobiel Crisisteam: nieuwe locatie =Koning Albert I-laan 8 (T: 050/30 17 65)

Het Mobiel Crisisteam is een pilootproject  in de vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg (artikel 107) dat startte op 12 maart 2012. Het is een ambulant team dat kortdurende interventies (max 4 weken) op maat biedt in de thuisomgeving voor de cliënt in crisis met acute psychische en/of  psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit twee psychiaters, een therapeutisch coördinator/psycholoog, een teamverantwoordelijke, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen. Meer informatie rond de werking vind je op de website : http://www.netwerkggzregionw-vl.be  

Op 28  juni verhuisde het team naar een nieuwe locatie, met bijhorend een ander telefoonnummer, dit is van belang als u als huisarts een aanmelding wilt doen. 

De nieuwe gegevens zijn :

Mobiel Crisisteam

Koning Albert I-laan 8

8200 Brugge

 

T : 050/30 17 65

F : 050/30 17 66