LOK-training : Gezondheidsgids - preventieplan - GMD+

U ontving eind februari een pakket van Domus Medica met de vernieuwde versie van de gezondheidsgids die het mogelijk maakt  om een persoonlijk preventieplan op te maken voor uw volwassen patiënten dat beantwoordt aan de vereisten van het GMD+. Het is misschien niet evident om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Daarom voorziet Domus Medica in een aanbod voor Lok-groepen. U kunt via gert.merckx@domusmedica.be een gratis LOK-training aanvragen. Er wordt dan een afspraak gemaakt met een huisarts-begeleider uit uw regio die werd opgeleid door Domus Medica. Deze begeleider wordt door Domus Medica vergoed.

Op www.domusmedica.be/gezondheidsgids kunt u de verschillende delen van de gezondheidsgids ook downloaden. De gedrukte versies kan u aanvragen via info@domusmedica.be.