Individuele MedicatieVoorbereiding door apotheker

IMV of individuele medicatievoorbereiding, het klaarzetten van de medicatie voor een patiënt, kan in een aantal specifieke situaties duidelijk meer garanties bieden voor het correct gebruik van geneesmiddelen.  De meeste Brugse apothekers bieden deze dienst aan hun patiënten in de ambulante zorg aan.  Er gelden bepaalde voorwaarden die worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen apotheker en patiënt.  Het honorarium voor deze dienst ligt rond de €5/week à €1/dag, dit wordt best met de betrokken apotheker besproken.

Meer informatie vindt u in onderstaande documenten:

Brief IMV - Een dienst aangeboden door de apotheker aan uw patiënt - praktische info

Apothekers die IMV aanbieden - lijst 2014-04-30

Stappenplan IMV