Aanbod op maat en hernieuwing lidmaatschap

Onze huisartsenkring wil verder aan de top blijven in professionalisering.  Zo leest je dat we naast je financiële steun ook je morele, intellectuele en praktische steun nodig hebben.

Je steunt de kringwerking door je lidmaatschap 2019-2020 te betalen uiterlijk tegen 30 september 2019 op het rekeningnummer BE16 7380 0439 9374 van HABO vzw, Ruddershove 10A, 8000 Brugge.

Het lidgeld bedraagt 225 €.  Dit geldt vanaf het 1e jaar beroepsactiviteit.
Opgelet: elk individueel actief lid betaalt zijn bijdrage! Wil zeker uw naam vermelden bij de mededeling!

Gepensioneerde collega’s zonder beroepsactiviteit betalen 100 €.

HAIO’s  betalen geen lidgeld maar dienen zich in de kring wel in te schrijven door een mail te sturen naar Alice@Habovzw.be.

HABO-leden zijn automatisch lid van de gemengde kring KGBN en genieten van een verzekering voor al hun taken in opdracht van HABO-vzw (o.a. wachtdiensten).

Wie bij geen enkele huisartsenkring aangesloten is, wordt per bijscholingsavond die zij/hij geregistreerd wenst te zien, 30 euro aangerekend.


Omdat we nog meer willen peilen naar de praktijkorganisatie van elk lid om zo specifiek mogelijk te kunnen ondersteunen, vragen wij u heel kort (2 min) een vragenlijst in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/1Om45x7OUQAhHqvDklBgHg9raJv4ZJctczg0t8N0Jo5I/edit