Gedwongen opname in 2021 in regio Noord-West-Vlaanderen

Wanneer?: 
do, 23/09/2021 -
20:30 tot 22:30
Type activiteit: 
Navorming
Organisator: 
HABO
Spreker: 
Dhr. Albert Billiet, Prof dr. Chris Bervoets, Mevr. Veerle Van Vynckt
Moderator: 
Michel Goetinck, Dominique Saint - Guilain, Hanne Cloetens
Omschrijving: 

De navorming GEDWONGEN OPNAME wil toelichting geven over de lokale werking op heden in de regio Noord West- Vlaanderen. Dit vanuit drie invalshoeken: justitioneel, medisch, maatschappelijk werk.

Dhr Albert Billiet, vrederechter, en initiatiefnemer van deze navorming, geeft het juridisch kader waarin gedwongen opname plaatsgrijpt, en kadert vanuit zijn lange ervaring de werking over de 4 kantons Brugge in de kaleidoscoop van situaties van gedwongen opname. Hij wil aangeven wat goed gaat in de rol van de huisartsen, met waar het soms hapert, en met wat kan verbeteren bv om recidieven te beperken.

Prof Chris Bervoets, psychiater, brengt zijn voordracht onder de titel: ‘Het voorschrift tot gedwongen opname’. Hij schetst het kader van dwanginterventies vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Hij levert een best-practice-model in het benaderen van een problematische casus met toepassng van een klinische check-list en een communicatief samenspel van huisarts, psychiater en andere professionals. De diagnose wordt zo opgebouwd vanuit een brede reeks factoren, omstandigheden en sociale context. De benadering is zo mogelijks preventief of via een ‘voorschrift tot gedwongen opname’. De nazorg bouwt dan verder op wat reeds door de zorgpartners bekend werd. Ook worden de ‘bijwerkingen van gedwongen opname’ besproken.

Mevr Veerle Van Vynckt brengt een beeld van de kwetsbare populatie, de sociale omstandigheden, en de informanten, die een rol spelen bij een verzoek tot gedwongen opname. Het brede kader van de diverse sociale diensten en hulpverleners in onze lokale situatie wordt opgelijst. Aan de hand van casuïstiek wordt aangegeven hoe sociale werkers instaan voor ondersteuning, aanklampende zorg, sociale verslaggeving, en hoe gekeken wordt naar de breekpunten om over te gaan naar verzoek tot gedwongen opname.

Na de spreekbeurten wordt via panel overgegaan tot een halfuur beantwoorden van uw vragen. Met deze uitnodiging tot inschrijving wordt dan ook gevraagd om uw vraag(en) nu reeds door te sturen naar info@drgoetinck.be . Deze vragen zullen door de sprekers met voorrang beantwoord worden.

Accrediteringsrubriek: 
Aangevraagd onder rubriek 6 (Ethiek en Economie)
Adres: 
Kulab
Spoorwegstraat 12
8200 Brugge