Wachtdienst - Info voor wachtartsen

De meest gekende taak van de huisartsenkring is het organiseren van de huisartsenwachtdienst voor de bevolking op haar grondgebied.

HABO vzw en HAWAP Brugge vzw leveren continue inspanningen om voor patiënten, (wacht-)artsen een performante wachtdienst te organiseren.  Deze houdt oa in dat de oproepen centraal, door de dispatching van het Hulpcentrum 100/112 WVl of de onthaalmedewerkers van de huisartsenwachtpost, beantwoord en geregisteerd worden.

Het algemeen huishoudelijk reglement voor de huisartsenwachtdienst van HABO geldt voor alle wachtartsen op het grondgebied.
Per wachtdienstonderdeel kunnen verdere specifieke afspraken beschreven zijn in een lokaal huishoudelijk regelement.
Deze kunt u raadplegen op de documentenpagina.