Statuten - Reglementen

Statuten HABO vzw
De algemene vergadering keurde op 21/11/2013 een wijziging van de oprichtingsstatuten goed waardoor zij aangepast werden aan de verscheidene evoluties in en rond de huisartsenkring.

Huishoudelijk Reglement HABO vzw
Het huishoudelijk reglement HABO vzw is een aanvulling op de statuten waarin praktische, meer flexibele afspraken opgenomen worden.
Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Huishoudelijk Regelment Wachtdienst HAWAP
Alle artsen die op het grondgebied wachtdienst verrichten, vallen onder het algemeen wachtdienstreglement van HAWAP.
De meeste wachtdienstonderdelen stellen aanvullend een eigen wachtdienstreglement op.

Leden kunnen verslagen van algemene vergaderingen, huishoudelijk reglementen en de gewijzigde statuten nalezen op de documentenpagina.