Samen in zorg

In het linkermenu vindt u partners waar de huisartsenkring contact mee onderhoudt mbt de afstemming van de zorg rond de patiënt.

U kunt de zorgpaden rond borstcarcinoom, CVA en zwangerschapfollup raadplegen. Zij werden opgemaakt door de betrokken zorgverstrekkers.

Informatie over het project Psy 107 (vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg) en de eerstelijnspsycholoog staat onder GGZ.

Voor deelnemers aan multidisciplinair overleg tussen (para-)medici uit de 1ste lijn wordt een tegemoetkoming voorzien van € 47,34 als het overleg bij de patiënt thuis doorgaat en € 35,51 indien op een andere locatie. Voorwaarde voor de vergoedbaarheid van het overleg is de effectieve aanwezigheid van de huisarts. Uitzondering : voor overleg rond een psychiatrische patiënt is het verplicht de huisarts uit te nodigen maar de deelnemers krijgen de vergoeding ook als de huisarts het overleg niet bijwoont. Zie document : Vergoeding voor multidisciplinair overleg binnen de 1ste lijn