Psy 107

Voor thuisbegeleiding van psychiatrische patiënten, ook op crisismomenten, is in de regio Brugge, Jabbeke, Zedelgem, Zuienkierke, Beernem, Oostkamp en Torhout een pilootproject psy 107 opgestart.
Door het opgeven van 60 bedden in enkele ziekenhuizen werden de middelen voor het project dat draait rond vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Enkele huisartsen werden vanuit HABO gemandateerd om het project mee te sturen en uit te werken binnen de specifieke werkgroepen.
Voor huis- en wachtartsen is een flowchart beschikbaar met een korte praktijkgerichte uitleg en de gegevens van het Mobiel CrisisTeam.
Voor meer informatie : ga naar de website van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen.

Voor een goed verloop van de hervormingen wordt een minimale invulling van vijf sleutelfuncties veronderstelt.

Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
Functie 2: Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt
Functie 3: Teams inzake psychosociale rehabilitatie
Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units
Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules.

Om ook in de thuissituatie begeleiding, behandeling en crisisopvang mogelijk te maken, werden een Mobiel BehandelTeam en een Mobiel CrisisTeam opgestart.