Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge-Oostende

LOGO Brugge-Oostende vzw werkt aan gezondheidsbevordering door op regionaal niveau te:

  • informeren over gezondheidsbeleid, nieuwe campagnes en materialen, wetenschappelijke inzichten, good practices, enz.,
  • adviseren bij opmaak van lokaal sociaal beleidsplan, bij aanmaak van nieuwe materialen en methodieken, bij overleg met de Vlaamse Overheid op basis van signalen uit het werkveld, enz.,
  • faciliteren bij uitvoeren van acties, in het kiezen van methodieken, in partnerships en samenwerkingen.

7 thema’s vormen de kern van de werking:

  • borstkankerscreening
  • geestelijke gezondheid
  • gezondheid en milieu
  • tabak-, alcohol en drugspreventie
  • valpreventie bij senioren
  • verhogen van de vaccinatiegraad
  • voeding en beweging

Volg het laatste nieuws en de preventiecampagnes!

 

Vertegenwoordigers huisartsenkring binnen het LOGO:  1
HABO heeft als vereniging een zitje in de Algemene Vergadering en zetelt in de Raad van Bestuur (20 leden) als één van de 6 verplichte disciplines.

Frequentie vergaderingen:  4x per jaar bestuur (di 12u30-14u);  4x per jaar dagelijks bestuur (di 11u30-13u); 1à2 x per jaar algemene vergadering (woe).
Plaats: OCMW-gebouw, Ruddershove

Taak gemandateerde:  Inbreng – feedback vanuit en naar HABO (geen praktische belasting)