Kobalt

Kobalt is een project voor 60-plussers dat kadert binnen de zorgvernieuwing van het RIZIV.

Voor wie is Kobalt?
60-plussers met een beperking die omwille van het ouder worden samen op zoek willen gaan naar extra ondersteuning nu en in de toekomst.

Hoe gaat Kobalt te werk?
Kobalt brengt samen met de 60+ zijn/haar situatie in kaart – zorgaanbieders, familie en vrienden komen samen rond de tafel.  Samen met Kobalt wordt gezocht naar ondersteuningsformules zodat de 60+ ondanks de beperkingen zo lang mogelijk thuis(-vervangend) kan wonen.  De hulp is volledig gratis.

Kobalt

  • wil als schakelpersoon contacten leggen tussen diensten en sectoren, maar vervangt de bestaande dienstverlening niet
  • geeft voorrang aan de minst ingrijpende zorg
  • respecteert de keuzevrijheid van de 60+

Voor meer informatie:
Contacteer Liesbeth Claeys – 0497/501218 – Liesbeth.claeys@kobaltzp3.be
www.kobaltzp3.be

Bijlage: