KGBN

De Koninklijke Geneeskundige Vereniging van Brugge en het Noorden ontstond in 2001 door de fusie van de Koninklijke Brugse Geneesheren Vereniging en de Geneesherenkring van het Noorden.
Haar ledenbestand bestaat voornamelijk uit specialisten maar daarnaast zijn ook adviserend geneesheren, huisartsen, gepensioneerde artsen, ... trouwe leden.

Als gemengde vereniging van huisartsen en geneesheren-specialisten streeft zij een kwalitatief en wetenschappelijk hoogstaande en sociale geneeskunde na.
Om dit te verwezenlijken worden activiteiten georganiseerd die de collegialiteit en de wetenschappelijke vorming van haar leden bevorderen.

De KGBN is ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen geneesheren onderling, onder meer tussen eerste en tweede lijn alsook tussen geneesheren en paramedici de gezondheidszorg in de regio ten goede komt.

Het lidmaatschap loopt per academiejaar.  In augustus wordt de uitnodiging tot lidmaatschap samen met het navormingsprogramma aan de poteniële leden bezorgd.

De ledenbijdrage voor KGBN bedraagt 130 euro per arts. Aansluiten kan ieder moment van het jaar.

Meer info en contact via het secretariaat kgbnvzw@gmail.com.