HAWAP

In december 2013 werd de VZW Huisartsenwachtpost Brugge (HAWAP) opgericht. In opdracht van HABO organiseert HAWAP zowel de week-als de weekendwachten voor de huisartsen van de ganse kring. De belangrijkste taak is het exploiteren van de huisartsenwachtposten in Brugge en Knokke. De huisartsenwachtpost van Brugge bestaat sinds 2006. In 2016 was er de grote uitbreiding met verhuis van de wachtpost naar spoed van het AZ St-Jan en de oprichting van een satellietwachtpost in de kliniek van Knokke.