HABO vzw

In 2004 werd de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving als vzw opgericht.   Momenteel zijn er 256 vrijwillig toegetreden leden : praktijkvoerende huisartsen die binnen de regio noord West-Vlaanderen hun beroepsactiviteit uitoefenen. 

Lokale vertegenwoordiging en organisatie van de huisartsenwachtdienst zijn de twee belangrijkste kringopdrachten naast het aanbieden van een navormingsprogramma. 

Het lidmaatschap loopt per academiejaar.  In augustus wordt de uitnodiging tot lidmaatschap samen met het navormingsprogramma aan de poteniële leden bezorgd.