HABO-HAWAP-KGBN

De Artsenorganisatie Noord West-Vlaanderen overkoepelt KGBN (Koninklijke Geneeskundige Vereniging van Brugge en het Noorden) en HABOvzw (Huisartsen van Brugge en Omgeving).
Zij telt 482 leden.

KGBN en HABOvzw streven gemeenschappelijke doelen na. De belangrijkste zijn het bevorderen van contacten tussen de artsen onderling en het organiseren van navorming. Gezien de verschillen in opdrachten- en takenpakket leggen zij ook eigen accenten.