Borstcarcinoom

Onderstaande informatie, richtlijnen en schema's ivm preventie, screening en samenwerking ivm borstcarcinoom werden uitgewerkt door enkele huisartsen en specialisten uit de regio en voorgesteld op de navorming van 7 juni 2012.

Zie "DOCUMENTEN"-"Praktijkvoering ism ziekenhuizen" (2012-06-07)
Samenwerking follow-up mammacarcinoom - dr. Lut Depoorter
Zin en onzin follow-up na borstkanker - dr. Jan Lesaffer
Borstkankerscreening per risicogroep - dr. Femke Delporte
Follow up van de patiënt met borstcarcinoom- tekst

Formulier Follow-up consultatie borstcarcinoom
Fiche Borstkankerscreening bij risicogroepen
Heen en weer boekje - Opvolging patiënt na borstcarcinoom